• BIST 100

  7913,76%-0,82
 • DOLAR

  28,99% 0,00
 • EURO

  31,23% 0,00
 • GRAM ALTIN

  1866,62% 0,00
 • Ç. ALTIN

  3070,39% 0,00

Kaynarca Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kaynarca Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Genel 5.09.2023 15:41:00 0
Kaynarca Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kaynarca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Murat Kefli açılış konuşmasında ana cadde asfaltlama çalışması hakkında bilgi verdi. 2024 Yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda partilerinden istifa eden 5 Meclis üyesinden boşalan komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Toplantıya AK Parti, MHP, SP ve Bağımsız üyeler tam kadro katıldı. Toplantıda alınan kararlar şöyle...

Başkan Kefli: “Asfalt çalışmasına başlanacak”
ANA CADDE ASFALTLANACAK

Belediye Başkanı Murat Kefli başkanlığındaki toplantının açılışında ilçedeki gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Murat Kefli, “İlçemizde altyapının sonuna yaklaştık. Özellikle ana caddedeki telekom çalışması bir iki gün içinde bittikten sonra inşallah önümüzdeki hafta asfalt çalışmasına başlanacak” diye konuştu.

 

2024 GELİR GİDER BÜTÇESİ

Meclis gündeminin birinci maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2024 gelir gider bütçesi hakkında bilgi verildi görüşülmek üzere Meclis Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

İkinci maddesinde 2024 yılında uygulanacak 2024 yılında uygulanacak vergi ve harç tarifeleri konusunda teklif görüşüldü komisyonu havalesine karar verildi. Üçüncü maddede bazı gelir kalemlerinin tarifelerinin belirlenmesi için komisyona havalesine karar verildi.

 

KÜÇÜKKIŞLA KIZILCAALİ MAHALLE SINIRLARI

Dördüncü maddede Küçükkışla ve Kızılcaali mahallelerinde çeşitli sorunlara neden olan Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) sınırların yeniden belirlenmesi konusunda görüşüldü İmar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

İSTİFA EDEN MECLİS ÜYELERİ YERİNE SEÇİM

Beşinci gündem maddesinde AK Parti’den istifa eden Meclis üyeleri İlhan AKCAN, Furkan ONKUN, Kadir AKTAŞ, Saadet Partisi’nden istifa eden Yılmaz ÇEVİK ve Büyük Birlik Partisi’nden istifa eden Ergün GÜZELALP'in komisyon üyeliklerinin düşürülmesine karar verildi. Daha sonra  Plan Bütçe Komisyonuna AK Parti’den Ergün Güzelalp, İmar Komisyonuna AK Parti’den Yılmaz Çevik, Estetik Kurul Komisyonuna AK Partiden Seçkin Akçan, Saadet Partisi’nden Seçkin Kanyılmaz işaretle oylama usulü seçim yapıldı.

 

                                                                             

 

5 EYLÜL 2023 TARİHLİ KAYNARCA BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

 

1. Gündemin Birinci Maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi; 2024 yılı gelir bütçesi 122.500.000,00 TL 2024 yılı gider bütçesi 122.500.000,00 TL olarak denkleştirilmiştir. Gider bütçesi olarak 01-Personel Giderleri 20.550.000 TL, 02-Sosyal Güvenlik Primleri 1.985.000,00 TL, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  60.895.000,00 TL, 04-Faiz Giderleri 5.050.000,00 TL, 05-Cari Transferler 600.000,00 TL, 06-Sermaye Giderleri 13.420.000,00 TL, 09-Yedek Ödenek 20.000.000,00 TL  konulmuştur. 2024 yılı gelir bütçesine 01-Vergi Gelirlerine 26.065.000,00 TL, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 14.980.000,00 TL, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere 10.000.000,00 TL, 05-Diğer gelirlere 68.955.000,00 TL, 06-Sermaye Gelirlerine 2.500.000,00 TL ödenek konmuştur. 2024 yılı için 122.500.000,00 TL ile gelir ve gider bütçesi denkliği sağlanmıştır. 2024 yılı bütçesinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasını hususunun görüşülmesi.

 

2. Gündemin İkinci Maddesi,  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, 2024 yılı için Ek’te sunulan Bazı Maktu Vergi ve Harç tarifelerine ilişkin tabloda bulunan cadde ve sokak gruplarının tarifelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ek’teki listeye istinaden 2024 yılı   Bazı Maktu Vergi ve Harç tarifelerinin Belediye Meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

3. Gündemin Üçüncü Maddesi,  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca Ek’te sunulan 2024 yılı için uygulanacak gelir tarifelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ekteki listeye istinaden 2024 yılı gelir tarifelerinin Belediye Meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

 

4. Gündemin Dördüncü Maddesi,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi; 25.08.2023 tarih ve 51395 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı tarafından İlçemizde yapılan numarataj çalışmaları sonucu tapuda Kızılcaali Mahallesi içinde kalan taşınmazlar Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) Küçükkışla Mahalle sınırları içerisinde kalmaktadır. Tapuda Kızılcaali Mahallesi olan taşınmaz sahipleri Kızılcaali Mahallesi muhtarlığına destekleme yardımı ve yakacak istihkak talebinde bulunulduğunda ikamet adresleri Küçükkışla Mahallesi gözüktüğünden Kızılcaali Mahallesi Muhtarlığınca talepleri ret edilmekte olup, Küçükkışla Mahallesi Muhtarlığına yönlendirildiğinde ise tapularının Kızılcaali Mahallesi olması gerekçesiyle ret edildiği ve bu durumun Kızılcaali Mahallesi Muhtarlığı, Küçükkışla Mahallesi Muhtarlığı ve Vatandaşlar arasında ihtilaflara sebebiyet vermektedir. MAKS sistemine sınır düzeltme işlemi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

5. Gündemin Beşinci Maddesi,  Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi; Belediye Meclis üyelirinden İlhan AKCAN, Furkan ONKUN, Kadir AKTAŞ, Yılmaz ÇEVİK ve Ergün GÜZELALP'in partilerinden istifa etmelerinden dolayı ve yeni oluşan duruma göre, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21'inci Maddesi gereği kalan süreyi tamamlamak üzere Plan Bütçe Komisyonuna (1), İmar Komisyonuna (1), Estetik Kurul Komisyonuna (2) ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna (2) üyenin işaretle oylama usulü ile (A Partisi Üye sayısı X 100 / Toplam Üye Sayısı sonucunda çıkan yüzdelik oran    -Komisyon Üye Sayısı X yüzdelik oran / meclis üye tam sayısı  = A Partisinin Komisyonda Görevlendireceği Üye Sayısını verir) Plan Bütçe Komisyonuna Ak Parti’den (1), İmar Komisyonuna Ak Parti’den (1), Estetik Kurul Komisyonuna Ak Parti’den (1) ve Saadet Partisi’nden (1) ve Tarım Hayvancılık Komisyonuna Ak Parti’den (2) üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

6. Gündemin Altıncı Maddesi,  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Teklifi;

a-) 04.07.2023 tarih ve 53401411-43 sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 14.07.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Eski Belediye Pasajı 15 Kat 1Z No.lu taşınmazın Hizmet Binası Olarak Kullanılması Konulu, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu yazımız ekinde sunulmuş olup, Komisyon Raporunun Belediye Meclisince oylanması, iş ve işlemleri için  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

b-)04.07.2023 tarih ve 53401411-43 sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 14.07.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Cami Pasajı 9D No.lu taşınmazın Hizmet Binası Olarak Kullanılması Konulu, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu yazımız ekinde sunulmuş olup, Komisyon Raporunun Belediye Meclisince oylanması, iş ve işlemleri için  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

c-)04.07.2023 tarih ve 53401411-43 sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 14.07.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Cami Pasajı 9C No.lu taşınmazın Hizmet Binası Olarak Kullanılması Konulu, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu yazımız ekinde sunulmuş olup, Komisyon Raporunun Belediye Meclisince oylanması, iş ve işlemleri için  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

d-)04.07.2023 tarih ve 53401411-43 sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 14.07.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Cami Pasajı 9E No.lu taşınmazın Hizmet Binası Olarak Kullanılması Konulu, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu yazımız ekinde sunulmuş olup, Komisyon Raporunun Belediye Meclisince oylanması, iş ve işlemleri için  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

7. Gündemin Yedinci Maddesi,  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Teklifi; Mülkiyeti Belediyemize ait  Tapuda Merkez Mahallesi 50 Ada, 9 Parsel numaralı taşınmaz " Toplum Sağlığı Merkezi " olarak kullanılmak amacı ile kurumunuz tarafından tahsisi talep edilmektedir. Bu sebeple, Belediyemize ait Tapuda Merkez Mahallesi 50 Ada, 9 Parsel numaralı taşınmaz amacı doğrultusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin e fıkrası (e-Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına)  ile 75. maddesinin d fıkrası (d-Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.) uyarınca 25 yıla kadar Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis işleminin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise , Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

 


Kaynarca Amatör Takımlarımızın Bu Haftaki Maçları Gün Ve tarihleri

KABET Kandıra da 500 Kişiye Oynadı ve Yüreklere dokundu

Münevver annemizi kaybettik cenazemiz var

Sakarya Kent Şurası Kaynarcada Toplandı

Muazzez annemizi kaybettik cenazemiz var

Kaynarcamızda Bugün 3 Cenazemiz daha var

Masa Tenisinde İki kotagoride 2 Birinci Kaynarcadan

Kaynarca da Öğretmenler günü Kutlama programı Yapıldı

KABET Akçakoca Öğretmen Evinde Kadına Şİddete Hayır Dedi

Kaynarca ÜRE Tatlısı Sakaryamıza Tescillendi

Kaynarca da Gazete Satışına Başlandı

SONDAKİKA ! Bahattin Abimizi kaybettik cenazemiz var

Kaynarca Müftülüğünden Önemli Duyuru

Ak Partide Belediye Başkanlıklarına Başvuran Kesin Aday adayları listesi açıklandı

SONDAKİKA !!! Kaynarca da üç cenazemiz var

AK Parti'de kimler aday adaylığına başvurdu? İşte o isimler

Kaynarca da Ana yol Sıcak Asfalt Çalışmaları devam ediyor

Hasan Abimizi kaybettik ,Cenazemiz var

Amatör Futbol Takımlarımızın 18-19 Kasım Maç saatleri belli oldu

Kaynarca'da Belediye Meclis üyeliğine ve Başkanlığına İlk Aday Adayları

Kaynarca Cedit Camii Yardımlarınızı Bekliyor

Kaynarca Belediye Tiyatrosu 25 Kasımda Turneye Başlıyor

Kaynarcamızda 15 Kasım Elektrik kesilecek yerler açıklandı

Kaynarca Merkezde Asfalt Çalışmaları Başladı

İşçiyi istifaya zorlamak mobbing sayıldı

Hafize annemizi kaybettik cenazemiz var

Berat kardeşimizi 23 yaşında kaybettik, cenazemiz var

Kaynarcamızdaki Amatör Takımlarımızın 11-12 Kasım Bu Haftaki Maçları Belli oldu

Kaynarca 10 Kasımda Atasını Unutmadı

Kaynarca Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Fenerbahçe 15 13 1 1 29 40
2.Galatasaray 15 13 1 1 22 40
3.Kayserispor 14 7 2 5 5 26
4.Beşiktaş 15 8 5 2 3 26
5.Adana Demirspor 15 6 4 5 8 23
6.Trabzonspor 14 7 5 2 6 23
7.Antalyaspor 15 6 4 5 5 23
8.Kasımpaşa 15 6 6 3 -4 21
9.Rizespor 14 6 5 3 -5 21
10.Hatayspor 14 4 4 6 3 18
11.Fatih Karagümrük 15 4 6 5 4 17
12.Ankaragücü 14 4 5 5 0 17
13.Sivasspor 14 3 5 6 -7 15
14.Gazişehir Gaziantep 14 5 9 0 -8 15
15.Konyaspor 14 3 6 5 -5 14
16.Samsunspor 15 4 9 2 -8 14
17.Pendikspor 14 3 7 4 -15 13
18.İstanbul Başakşehir 14 3 8 3 -6 12
19.Alanyaspor 14 2 7 5 -12 11
20.İstanbulspor 14 2 10 2 -15 8